Jordnær politik


Motorvej og letbane

God infrastruktur er afgørende for, at vi bliver flere, der gerne vil bo i Norddjurs. Letbanen skal have halvtimesdrift hele dagen, og priserne skal være til at betale. Djurslandmotorvejen skal fortsætte til Grenaa Havn.

 

Mobil virksomhedsservice

Det skal være let at drive virksomhed i Norddjurs. Jobcentret og erhvervsservice skal tættere på virksomhederne, så vi sammen kan skabe reelle arbejdspladser. Vi skal selv være tovholdere i vores erhvervsservice, så vi kan blive mere resultatfokuserede.

 

Lad de private virksomheder komme til

Vi skal undgå offentligt opgavetyveri. Vi kan både få bedre løsninger og spare penge, hvis vi lader private byde på flere opgaver, både med hensyn til køb af varer og tjenesteydelser.

 

Længe leve børnebyerne

De samler effektivt skole/fritid/kultur-aktiviteterne i børnelandsbycentre og kan være med til at tiltrække flere børnefamilier. Børnebyerne skal gødes godt og have tryghed. Det kræver bl.a. bedre normering i daginstitutionerne, det kan vi gøre bedre i Norddjurs!

 

Styrkelse af ungdomsuddannelserne

Vi skal understøtte Viden Djurs og Grenaa Gymnasiums bestræbelser på at udvikle nye nicheuddannelser – og f.eks. unge virksomheder, der skyder op afledt af spiluddannelserne.

 

Armslængde til Grenaa Havn og til Kattegatcentret

Vi giver tilskud uden at have den fornødne indsigt. Derfor skal de begge enten privatiseres 100% uden kommunal indblanding eller også skal de være 100% kommunale.

 

Giv medarbejderne mere frihed

Vi skal have mere rammestyring i det offentlige – ikke alt den kontrol, der er udbredt i dag. Med værdier som base får vi mere tilfredse og engagerede medarbejdere i kommunen.

 

Pavillonen skal udbygges

Et rigt kulturliv gør det lettere for vore virksomheder at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, som også har lyst til at bo her. Pavillonen skal udbygges som kulturflagskib: Vi skal skabe grobund for at dyrke egne talenter og udnytte muligheden for at åbne huset mod åen.

 

Ikke plads til alle

Vore nye danskere skal respektere lov og orden. Ellers skal de ikke være her. Nyankomne flygtninge skal hurtigst muligt gøres jobparate, så de bliver integreret og bidrager selv.

 

Hurtig net- og mobiladgang for alle

Det er vigtigt for både borgere og virksomheder, at vi får superhurtig internetadgang og mobildækning overalt i Norddjurs.