Jordnær politik


Grenaamotorvej og letbane

God infrastruktur er afgørende for, at vi bliver flere indbyggere og virksomheder i Norddjurs. Grenaamotorvejen skal etableres snarest muligt. Kattegatforbindelsen skal ramme Djursland mellem Glatved og Rugaard. Letbanen skal have halvtimesdrift hele dagen, og priserne skal være til at betale.

 

Effektiv virksomhedsservice

Det skal være let at drive virksomhed i Norddjurs. Vi skal minimere bureaukrati og sikre kvik, smidig og løsningsorienteret sagsbehandling. Vi skal selv være tovholdere i vores erhvervsservice, så vi kan blive mere resultatfokuserede.

 

Lad de private virksomheder komme til

Vi skal undgå offentligt opgavetyveri. Vi får bedre løsninger og sparer penge, hvis vi lader private byde på flere kommunale opgaver.

 

Hurtig net- og mobiladgang for alle

Det er vigtigt for både borgere og virksomheder, at vi får superhurtig internetadgang og mobildækning overalt i Norddjurs. Det giver også bedre muligheder for hjemmearbejdspladser.

 

Pavillonen skal udbygges

Et rigt kulturliv gør det lettere for vore virksomheder at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, som også har lyst til at bo her. Pavillonen skal udbygges som kulturflagskib: Vi skal gennemføre masterplanen, der gentænker Pavillonen med ny intimscene & café, kunsthal og ungemiljø/scene, nu.

 

Vores nære sundhedsvæsen skal udvikles

Vi skal have mere tryghed og bedre samspil/kommunikation mellem kommunen og regionen, så vi kan undgå genindlæggelser. Jeg vil styrke det frie valg og give vores ældre bedre mulighed for selv at bestemme i hverdagen.
Jeg vil vi gøre det lettere for ildsjæle at byde ind med private alternativer til den kommunale pleje.

 

Slip folkeskolerne fri

Vi skal opfordre og give rum til andre undervisningsformer, ikke alle de tests. Give rum til, at lærerne kan dyrke koblingen med virksomhederne med mere erhvervspraktik og flere virksomhedsbesøg.

 

Styrkelse af ungdomsuddannelserne

Vi skal understøtte Viden Djurs og Grenaa Gymnasiums bestræbelser på at udvikle nye nicheuddannelser – og f.eks. unge virksomheder, der skyder op afledt af spiluddannelserne.

 

Giv medarbejderne mere frihed

Vi skal have mere rammestyring i det offentlige – ikke alt den kontrol, der er udbredt i dag. Med værdier som base får vi mere tilfredse og engagerede medarbejdere i kommunen. Styrkelse af information og åbenhed i organisationen.